He'mokikei Heduu'

Noniu' Rampi

 

Antara Onondowa Leboni
Wahe'emola lalane pe bola'-bola' to uwa' i kecamatan Rampi

 

Woi' Rampi handoa'i rahi nipohibaha', ala' bola'na hantanga' mahi nikonolouhi.

Kecamatan to nope'oha'i toRampi hie'e uwa' i kodingkao'a 950 wute 1450 mete' ka tahi' (MDPL) hei kokorobana kira-kira 1.565,66 kilomete' (Data ka Biro Pusat Statistik 2016).

Bola' Rampi hie'e hantanga' mahi nikonolouhi hampiha, angkana hinewo'ena nopekahimo mutoro' oje', ala' toRampi wuranihi mangkomi mutoro' ropopepone' i biri to mowatu kehapo'i kodake lalane bate'na ropali' lala hingke'na mutoro' hohumbo molala i lala to kodake hei hawa'i ropa'oru'ki kehapo'i hambora mpihamohi modungka i tua ba nopihihi mutoro.


Oje' Rampi

Hawa'i uwa' lalane oto angkana oto hambora onumo i Rampi to ropake' mantau watu hante wo'oni. Uwa'mo wo'o pogilia kina, poronto' kina, hante trektor wori'mo wo'o i Rampi.

 

Pakaian adat Rampi yang dipakai untuk penyambutan tamu dalam formasi Dulua'
Badu' ada' Rampi to niwali ka koli loti hante niwali ka wida

ToRampi pobaha'hi mowali kowoi ba badu' ka koli' loti (Mohaha') hinewowo'ena iomo badu' ada'ne toRampi to poko ropake', leki'na ti'o masipato' topo'awerasi'i pe Pue' leki'ta toRampi ala' Nopa'aniki kopobaha'.

Ane doko'kei pobaha' lolitonana hina uwa' toRampi, Ipihikei ise'e.

 

 


 

Boo Mangkolehi

 

 

 

 


 

 

Felem YESU

 

 

 


 

Linga Rampi

Linga to nirekam ise'e iomo linga asli toRampi

hei topolingana iomo toRampi to me'oha' i bola' Betue,

Sulawesi Tengah.

Ane doko'ki mampe'ele fidiona, ipihi ise'e.

Angkana
Ane topehoromualu'i, pihi ise'e.

 

 


 

Lala Mpenomba

Ane doko'kei mopake' Lala Mpenomba (Tata Ibadah) wiharo Rampi

Ba doko'kei ibaha' hohumbo Lala Mpenomba wiharo Rampi,

Ipihi ise'e hingke'na pahuakei leki'na Lala Mpenomba Wiharo Rampi